Torsdag 11. februar, 18.00

Møte - Opperativt mannskap - Funn og reaksjoner

Hvilke reaksjoner får kroppen under en aksjon, hvilke tanker går gjennom hode ditt når du gjør et funn? Er det ting du bør tenke gjennom i forkant?

Planen er å gjennomføre digitalt, men fysisk oppmøte er et mulig untak.

Annonse
Grasrota