Torsdag 18. mars, 20.00 - 21.00

Årsmøte

Digitalt årsmøte.
De som ønsker å stille til valg i ulike styreverv og ressursroller, bes melde seg til valgkomiteen (Ole Johan og Jenny) eller styret snarest mulig.

Påmelding til årsmøte innen fristen. Lenke til Google meet kommer til de som har meldt seg på innen fristen.

  • Christian, 95780007
  • Tirsdag, 16. mars
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte:
Annonse
Grasrota