Torsdag 21. september

Mannskapsmøte - HLR resertifisering

Det er ønskelig at alle mannskap gjennomgår HLR minst 1 gang i året. Det er viktig med jevnlig repetisjon for å oppnå en trygghet om man skulle få bruk for det i en reell situasjon.

Annonse
Grasrota